DALSVEIEN 40

Fra r21.no:

«Prosjektet består av fire horisontaldelte tremannsboliger i to byggetrinn. Byggene er utformet og orientert i forhold til omkringliggende bebyggelse og byggelinjer. Husene ligger forskjøvet i forhold til hverandre for å bevare utsynskvaliteter og siktlinjer for omkringliggende bebyggelse, videreføre gode mellomrom mellom husene og for å bevare flest mulig trær. Prosjektet søker å skape kompakte boliger som utnytter tomtens gode utsiktsforhold og beliggenhet maksimalt»

Samtlige fasader er kledd i Petersen Tegl D91, i Dansk normalformat. 

D91

LES MER HER

100% kullbrent fra Petersen Tegl! Som et av få teglverk i verden mestrer Petersen Tegl å brenne tegl med kull, som tilfører teglen et rikt fargespill i lyse og mørke nyanser. All tegl i D-serien er vannstrøken og lages ved å kaste en våt leirklump ned i en våt form og stryke av det overflødige, før den tørkes og brennes. Ferdig brent blandes den for hånd på teglverket, slik at teglfasadene får et harmonerende og ensartet-uensartet nyansespill. 

Byggherre
Blackbricks AS
Arkitekt
R21
Murarbeider
TPM Bygg AS
Adresse
Dalsveien 40, 0775 Oslo
Ferdigstilt
2016