VILLA ÅLGÅRD

Fra sjofasting.no:

Prosjektet på Ålgård tar utgangspunkt i ideen om å tilpasse seg kulturlandskapet og stedets identitet. Bebyggelsen består av en bolig med tilhørende garasje og stall, hvor planløsningen byr på en rekke ulike romlige opplevelser og muligheter for variert opphold, fra det lune og private, til det åpne rommet med maksimal utsikt. Bestandige materialer, som blir vakrere og vakrere over tid, og som tåler påkjenninger fra hav, vær og vind, holder vedlikeholdet til et minimum.

Samtlige fasader er kledd i Petersen Tegl K91.

K91

LES MER HER

olumba (TM) er mursteinens avantgarde! En kolleksjon av horisontal byggekeramikk, fremstilt etter flere hundre år gamle tradisjoner. Stenen produseres for hånden ved hjelp av treformer før den brennes og tørkes, og dens unike fargespill og estetiske kvaliteter oppnås ved å bruke varierende temperatur under brenningen. 

Byggherre
Privat
Arkitekt
Sjo Fasting Arkitekter
Murarbeider
Waldeland & Varhaug AS
Adresse

Ferdigstilt
2018