VILLA SANDE

Fra sjofasting.no:

Prosjektet på Sande tar utgangspunkt i ideen om å tilpasse seg kulturlandskapet og stedets identitet. Bebyggelsen består av en bolig med tilhørende garasje og stall, hvor planløsningen byr på en rekke ulike romlige opplevelser og muligheter for variert opphold, fra det lune og private, til det åpne rommet med maksimal utsikt. Bestandige materialer, som blir vakrere og vakrere over tid, og som tåler påkjenninger fra hav, vær og vind, holder vedlikeholdet til et minimum.

Samtlige fasader er kledd i Petersen Tegl D48, i Dansk normalformat. 

D48

LES MER HER

100% kullbrent fra Petersen Tegl! Som et av få teglverk i verden mestrer Petersen Tegl å brenne tegl med kull, som tilfører teglen et rikt fargespill i lyse og mørke nyanser. All tegl i D-serien er vannstrøken og lages ved å kaste en våt leirklump ned i en våt form og stryke av det overflødige, før den tørkes og brennes. Ferdig brent blandes den for hånd på teglverket, slik at teglfasadene får et harmonerende og ensartet-uensartet nyansespill. 

Byggherre
Privat
Arkitekt
Sjo Fasting Arkitekter
Murarbeider
Murmester Jan Petersen AS
Adresse

Ferdigstilt
2019