HELSEVAKTBYGGET

Helsevakta er oppført i forlengelsen av eksisterende Øya helsehus. Nybygget rommer legevakt, vaktsentraler, lokaler for trygghetspatruljen, administrasjon for helsevakta, samt nye tilleggsarealer for Øya helsehus. Bygget er knyttet sammen med resten av St. Olav-området gjennom gangbru, og besøkende må benytte eksisterende parkeringstilbud på området. Det blir i tillegg etablert plasser for handikap-parkering i nærhet til hovedinngangen, og tilgangen til kollektivtransport er også god. Prosjektet er prydet i Petersen Tegl D54 på fasadene.

Les med på bygg.no

D54

LES MER HER

100% kullbrent fra Petersen Tegl! Som et av få teglverk i verden mestrer Petersen Tegl å brenne tegl med kull, som tilfører teglen et rikt fargespill i lyse og mørke nyanser. All tegl i D-serien er vannstrøken og lages ved å kaste en våt leirklump ned i en våt form og stryke av det overflødige. Ferdig brent blandes den for hånd på teglverket, slik at teglfasadene får et harmonerende og ensartet-uensartet nyansespill. 

Byggherre
Trondheim Kommune
Arkitekt
Pir II
Murearbeider
Johannesen & Hagen AS
Adresse
Mauritz Hansens Gate 4, Trondheim
Ferdigstilt
2017